Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Borsch Frank

PR 007: Píseň naděje

PR 007: Píseň naděje

Borsch Frank

V Mléčné dráze, obývané lidmi a četnými dalšími rasami, dochází v září 1331 nového galaktického letopočtu ke kritické situaci: vražedně silné hyperbouře činí z kosmických letů nadsvětelnou rychlostí nanejvýš riskantní záležitost; současně v různých sektorech Galaxie dochází k hrozivým otřesům hvězd.
Když se v bezprostřední blízkosti hvězdného archipelu Hayok najednou doslova zničehonic vynoří celá nová hvězdokupa, tuší Perry Rhodan a další vůdčí představitelé Ligy svobodných Pozemšťanů, že to je jen pouhý začátek něčeho mnohem většího. Spolu s Lothem Keraetem, vyrážejí Perry Rhodan a Arkonidan Atlan na expedici do neznámé hvězdokupy. Avšak ztroskotali na planetě Baikhal Cain. Po četných útrapách se oba přátelé stanou zajatci krutých Kybb Cranarů. Za dramatických okolností se jim však podaří ze Svaté hory uniknout.   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 007


PR 008: Poslední píseň

PR 008: Poslední píseň

Borsch Frank

V Mléčné dráze dochází v září 1331 nového galaktického letopočtu ke kritické situaci: hyperbouře činí z kosmických letů nanejvýš riskantní záležitost; současně v různých sektorech Galaxie dochází k zlověstným otřesům hvězd.
Když se v bezprostřední blízkosti hvězdného archipelu Hayok najednou doslova zničehonic vynoří celá nová hvězdokupa, tuší Perry Rhodan a jeho přátelé z Ligy svobodných Pozemšťanů, že to je jen pouhý začátek něčeho mnohem většího. Spolu s Lothem Keraetem, vyslancem superinteligence Id, pronikají Perry Rhodan a Arkonidan Atlan do hvězdného oceánu Jamondi. Avšak ztroskotali na planetě Baikhal Cain. „Kovového" Keraeta se nepodaří zachránit. Rhodan a Atlan se musejí protloukat sami: ledovou pustinou, pak oceánem.
Po svém útěku z dolů ve Svaté hoře nacházejí nový domov u Motanů, kteří se velice podobají lidem...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 008


PR 020: Rorkheta

PR 020: Rorkheta

Borsch Frank

Píše se listopad roku 1331 nového galaktického letopočtu. Situace v Mléčné dráze se vyhrocuje. Právě v této výbušné situaci jsou Perry Rhodan a Atlan považováni za nezvěstné. Oba držitelé aktivátoru se dostali do dosud neviditelné hvězdokupy, kterou její obyvatelé nazývají „hvězdný oceán Jamondi".
Na planetě Baikhal Cainu se Perry Rhodan a Atlan museli postavit Kybb-Cranarům, našli však přátele u Motanů, národa podobného lidem. Atlan zde nachází v dívce Zephydě svou novou lásku.
Když ale Kybb-Cranaři přepadli mírumilovné Motany, zachránil Pozemšťana a Arkonidana tajemný nomád Rorkheta. Za pomoci „Oceánských věštců" dostal Perryho Rhodana, Atlana a Zephydu z dosahu nepřítele. Ocitli se na planetě Aš Irthumo, kde se po boku zdejších Motan postavili Kybb-Cranarům. A odtud nyní vyrážejí do vesmíru - k planetě, ze které pochází Rorkheta...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 020


PR 030: Útočiště

PR 030: Útočiště

Borsch Frank

Roku 1332 n.g.l. je situace v Mléčné dráze složitá, jako už dlouho nebyla: i když Křišťálové impérium a Liga svobodných Pozemšťanů dospěly k labilnímu míru, všem je jasné, že se jen hraje o čas.
Perry Rhodan a Atlan, dvě nejprominentnější osobnosti Galaxie, o těchto událostech nemají tušení. Nacházejí se sice stále ještě v Mléčné dráze, ale v odděleném prostoru, „hvězdném oceánu Jamondi".
Ke zkoumání měli oba muži jen málo času: spolu s několika Motany, podobnými lidem, a s Rorkhetou, posledním Šozanem, se dávají do boje s kybernetickou civilizací hvězdného oceánu Jamondi.
Objevili bionický křižník Meč, získali hvězdný katalog a vyprostili z ledu Lotha Keraeta, vyslance superinteligence Ida. V hvězdném katalogu nacházejí souřadnice místa, kde je Útočiště Motanů.   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 030


PR 041: Šedý poustevník

PR 041: Šedý poustevník

Borsch Frank

Roku 1332 n.g.l. jsou Perry Rhodan a Atlan, nesmrtelní a někdejší Rytíři Hlubiny už po řadu týdnů ztraceni v takzvaném hvězdném oceánu Jamondi, odděleném - zatím stále ještě - od standardního vesmíru.
Zde se staví po boku Motanů, podobných lidem, do boje proti utlačovatelům Jamondi, proti Kybbům. Před dávnými časy Kybbové a jejich vládci svrhli režim Jamondi, představovaný Ochránci a jejich Hlídkami. Dnes už jen kolují mýty o čase před „Krvavou nocí Barinxu".
Po boku nomáda Rorkhety a prorokované osvoboditelky Zephydy pomohli Rhodan a Atlan ovládnout flotilu legendárních bionických křižníků. Co ale zmůže šedesát lodí proti armádě, co zmohou stovky Motanů proti statisícům Kybbů? Bez Ochránců Jamondi a jejich Hlídek prohrají.
Podivný nomád Rorkheta věří, že objevili v Rhodanovi a Atlanovi budoucí Ochránce Jamondi. Důkaz toho mu údajně může podat jedině Šedý poustevník...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 41


PR 044: Mediální hlídka

PR 044: Mediální hlídka

Borsch Frank

Perry Rhodan a Atlan, oba nesmrtelní a bývalí Rytíři Hlubiny, jsou roku 1332 n.g.l. už po mnoho týdnů ztracení v prostoru hvězdného oceánu Jamondi, dosud ještě odtrženém od standardního vesmíru.
Zde pomáhají Motanům, podobným lidem, v boji proti Kybbům, utlačovatelům Jamondi. Nalezením jednašedesáti bionických křižníků a znovudobytím planety Baikhla Cainu bylo dosaženo prvního důležitého vítězství. Avšak Kybbové i nadále zůstávají nejsilnější mocí v Jamondi. Nedaleko Baikhal Cainu se Kybb-Trakové pod velením Ianta šikují k protiútoku.
Rebelové o tom zatím nemají tušení, zaměstnává je jiná naléhavá věc: potřebují víc informací, víc spojenců - a nové Ochránce Jamondi. Rhodan a Altan by mohli těchto důstojných starodávných titulů dosáhnout, pokud by se jim podařilo jednak vystopovat šest nezvěstných Hlídek, jednak najít takzvaný Paragonový kříž Jamonid.
Naděje na první úspěch vkládá Rhodan do Baikhla Cainu - neboť zde se skrývá Mediální hlídka...   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 44


PR 054: Lovci Kybbů

PR 054: Lovci Kybbů

Borsch Frank

V roce 1332 n.g.l. Perry Rhodan a Atlan, oba bývalí Rytíři Hlubiny, ještě stále pobývají v hvězdném oceánu Jamondi. Bok po boku s Motany, podobnými lidem, a Rorkhetou Nomádem, bojují proti Kybbů, vládcům této hvězdokupy. Po velkých úspěších, ale rebelové utrpěli citelnou porážku, když byli poprvé konfrontováni s Kybb-Traky: jejich "kyberneutra" neutralizují síli bionických křižníků. Aby revolta neuhynula dřív, než vůbec začala, byl svolán konvent planetárních královen, který Zephydu vyzdvihl na "hvězdnou královnu" všech Motanů.
Navíc se podařilo najít a probudit všech šest Hlídek Ochránců. Zatímco ještě pořád není jasné, co bude dál, mnozí Motanové vedou válku,ve kterou v dlouhých letech útlaku vždycky doufali. Z kdysi zcela mírumilovných Motanů se stávají neúprosní LOVCI KYBŮ.   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Hvězdný oceán
Díl: 54


PR 129: Mise Solu

PR 129: Mise Solu

Borsch Frank

Pokračování rozsáhlé Sci-fi série Perry Rhodan - Terranova.   více informací

Koupit
Druh zboží: Časopisy
Knihy > Sci-fi
Knihy > AKCE

Cena: 60,00 Kč
Série: Perry Rhodan - Terranova
Díl: 129(29)RSS

Copyright © 2019 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.